آسه سولفام

0/00 (تومان) تومان

برند:VITASWEET
کشور مبدأ:چین
شماره بین المللی : 950
بسته بندی : 25 کیلوگرمی

به طور کلی شیرین کننده ها به دو دسته Nutritive و Non-nutritive تقسیم می شوند. شیرین کننده های Nutritive به ماده غذایی حجم می دهند و دارای کالری هستند مثل ساکارز و قندهای الکلی، در حالی که شیرین کننده های Non-nutritive یا شیرین کننده های مصنوعی دارای کالری اندک بوده یا فاقد کالری هستند. از طرفی شیرین کننده های Non-nutritive خود به دو دسته Bulk و Intense تقسیم می شوند. شیرین کننده های Bulk شامل قندهای الکلی است که به ازای هر گرم 4/2 کیلوکالری تولید می کنند و زمانی استفاده می شوند که بخواهیم خصوصیات ساکارز را شبیه سازی کنیم اما شیرین کننده های Intense شامل شیرین کننده هایی است که بسیار شیرین تر از ساکارز هستند (ساخارین، آسپارتام و آسه سولفام پتاسیم 200 مرتبه شیرین تر از ساکارز و سوکرالوز و نئوتام 600 و 7000 مرتبه شیرین تر از ساکارز)
با توجه به دسته بندی بالا، آسه سولفام پتاسیم یک شیرین کننده Non-nutritive و Intense است.
آسه سولفام پتاسیم (Acesulfame K یا Ace K) یک شیرین کننده مصنوعی بدون کالری است که تحت عنوان نام تجاری Sunett یا Sweet One عرضه می شود. این شیرین کننده به صورت پودر سفید کریستالی و بدون بو است که 200 مرتبه شیرین تر از ساکارز است و از نظر قدرت شیرین کنندگی شبیه آسپارتام است اما شیرینی آن 3/2 ساخارین و 3/1 سوکرالوز است. آسه سولفام پتاسیم خصوصا در غلظت های بالا دارای پس طعم تلخ است و این موضوع استفاده از آن را به تنهایی دچار مشکل می کند. بنابراین آسه سولفام پتاسیم اغلب با سایر شیرین کننده ها(معمولا سوکرالوز و آسپارتام) مخلوط می شود. این مخلوط طعمی شبیه ساکارز ایجاد می کند که هر شیرین کننده پس طعم دیگری را می پوشاند. علاوه بر این اثر سینرژیستی شیرین کننده ها با یکدیگر باعث می شود این مخلوط شیرین تر از هریک از شیرین کننده ها به تنهایی باشد.
آسه سولفام پتاسیم بر خلاف آسپارتام در حرارت پایدار است و حتی در شرایط نسبتا اسیدی یا بازی نیز پایداری آن به اثبات رسیده است. به همین جهت در محصولاتی که دوره ماندگاری طولانی دارند می تواند استفاده شود.
اگرچه آسه سولفام پتاسیم مدت ماندگاری زیادی دارد اما در نهایت به استواستامید تجزیه می شود که در دوزهای بالا سمی است. (Wikipedia, 2016)

مشخصات محصول
شیرین کننده شیرین کننده
بهبود دهنده طعم بهبود دهنده طعم