آسپارتام

0/00 (تومان) تومان

برند:VITASWEET
کشور مبدأ:چین
شماره بین المللی : 951
بسته بندی : 25 کیلوگرمی

به طور کلی شیرین کننده ها به دو دسته Nutritive و Non-nutritive تقسیم می شوند. شیرین کننده های Nutritive به ماده غذایی حجم می دهند و دارای کالری هستند مثل ساکارز و قندهای الکلی، در حالی که شیرین کننده های Non-nutritive یا شیرین کننده های مصنوعی دارای کالری اندک بوده یا فاقد کالری هستند. از طرفی شیرین کننده های Non-nutritive خود به دو دسته Bulk و Intense تقسیم می شوند. شیرین کننده های Bulk شامل قندهای الکلی است که به ازای هر گرم 4/2 کیلوکالری تولید می کنند و زمانی استفاده می شوند که بخواهیم خصوصیات ساکارز را شبیه سازی کنیم اما شیرین کننده های Intense شامل شیرین کننده هایی است که بسیار شیرین تر از ساکارز هستند (ساخارین، آسپارتام و آسه سولفام پتاسیم 200 مرتبه شیرین تر از ساکارز و سوکرالوز و نئوتام 600 و 7000 مرتبه شیرین تر از ساکارز)
با توجه به دسته بندی بالا، آسپارتام یک شیرین کننده Non-nutritive و Intense است. (British Nutrition Foundation, 2016) (Diabetes Digital Media Ltd , 2016)
آسپارتام یک شیرین کننده مصنوعی و بدون ساکارید است که به عنوان جایگزین شکر در برخی مواد غذایی و نوشیدنی ها استفاده می شود. آسپارتام متیل استر آسپارتیک اسید و فنیل آلانین دی پپتید است. آسپارتام برای اولین بار در سال 1965 سنتز شد. اگرچه ایمنی آن تاکنون بسیار مورد بحث قرار گرفته است اما اداره ایمنی موادغذایی اروپا در سال 2013 با تجدید نظر در مورد آسپارتام به این نتیجه رسید که آسپارتام و محصولات حاصل از شکستن آن در دوزهای مصرفی برای انسان، ایمن هستند. از طرفی به دلیل ایجاد فنیل آلانین در اثر شکستن آسپارتام، این محصول برای افراد مبتلا به فنیل کتونوریا منع شده است. (Wikipedia, 2016)
آسپارتام در حدود 200 مرتبه شیرین تر از ساکارز است. علاوه بر این آسپارتام در ازای هر گرم 4 کیلو کالری انرژی تولید می کند. در نتیجه میزانی از آسپارتام که باید استفاده شود تا مزه شیرین ایجاد کند در مقایسه با ساکارز کمتر و در نتیجه کالری تولیدی توسط آن نیز کمتر خواهد بود. از طرفی آسپارتام در بین شیرین کننده های مصنوعی، بیشترین شباهت را از نظر مزه به ساکارز دارد. همچنین شیرینی آسپارتام نسبت به ساکارز دوام بیشتری دارد بنابراین اغلب با سایر شیرین کننده های مصنوعی مثل آسه سولفات پتاسیم مخلوط می شود تا مزه ایجاد شده توسط آن بیشتر شبیه شکر باشد. در مورد آسپارتام این قضیه نیز مطرح است که در دما یا pH بالا به آمینواسیدهای تشکیل دهنده خود هیدرولیز می شود و این موضوع آسپارتام را برای استفاده در فراورده های پخت نامناسب می کند. (Wikipedia, 2016)

مشخصات محصول
شیرین کننده شیرین کننده
بهبود دهنده طعم بهبود دهنده طعم