بی کربنات آمونیوم

0/00 (تومان) تومان

کشور مبدأ : چین
شماره بین المللی : 503(i)
بسته بندی : 25 کیلوگرمی

بیکربنات آمونیوم (آمونیوم اسید کربنات، آمونیوم هیدروژن کربنات) یک ترکیب غیر آلی به شکل بلور یا گرد متبلور سفید رنگ است که در حرارت 60 درجه سانتیگراد به سرعت تبخیر شده و به آمونیاک، دی اکسید کربن و آب تجزیه می گردد. بیکربنات آمونیوم در حرارت معمولی کاملا پایدار بوده و گاهی نوع تجاری آن حاوی مواد ضدکلوخه ای می باشد. در صورتی که بیکربنات آمونیوم مرطوب باشد در محیطی که قرار دارد به آرامی تبخیر می شود. بیکربنات آمونیوم به عنوان قلیایی کننده و عامل ورآوری(ورآور) استفاده می شود.
بیکربنات آمونیوم در اثر حرارت تجزیه و به علت تولید و افزایش مقدار آب، خلوص آن پایین میاید. (Institute of Standards and Industrial Research of Iran.4313, 1376)

مشخصات محصول
تنظیم کننده اسیدی تنظیم کننده اسیدی
عامل عمل آورنده عامل عمل آورنده