سوربات پتاسیم

0/00 (تومان) تومان

کشور مبدأ:چین
شماره بین المللی : 202
بسته بندی : 25 کیلوگرمی

پتاسیم سوربات، نمک پتاسیمی، اسید سوربیک با فرمول شیمیایی CH3CH=CH-CH=CH-CO2K می باشد،این نمک سفید رنگ بسیار حلال در آب می باشد . اساسا به عنوان نگهدارنده(E 202) در صنعت غذا کاربرد دارد. سوربیگ اسید بصورت طبیعی در برخی Berries ها وجود دارد. ولی در صنعت، از نوع سنتزی آن استفاده می گردد. (Wikipedia, 2014)
سوربیک اسید و نمکهای آن سمیت مزمن و حاد بسیار کمی دارد برای حیوانات آزمایشی نشان می دهد. اگرچه مطالعات متابولیکی و سم شناسی بروی انسان صورت نگرفته است. (U.S. Food and Drug Administration, 1975) . مقدار قابل قبول دریافت روزانه برای انسان 12.5 mg/kg از وزن بدن می باشد (Wikipedia, 2014)

مشخصات محصول
نگهدارنده نگهدارنده