فیبر سویا

کشور مبدأ: چین
0/00 (تومان) تومان
مشخصات محصول
قوام دهنده قوام دهنده
حفظ کننده رطوبت حفظ کننده رطوبت
حجم دهنده حجم دهنده