مالتو دکسترین

0/00 (تومان) تومان

کشور مبدأ: چین
بسته بندی : 25 کیلوگرمی

مالتودکسترین به عنوان یک افزودنی مواد غذایی Food Additive مورد استفاده قرار می گیرد که از نشاسته توسط هیدرولیز جزئی تولید می گردد و یک پودر اسپری –درایر شده جاذب الرطوبت می باشد . این ماده بسهولت هضم می شود و بصورت گلوکز جذب می گردد گاهی کمی شیرین و یا بدون طعم می باشد. (Wikipedia, 2014)
هیدرولیز این محصول یا بوسیله اسید و یا بوسیله آنزیم صورت می پذیرد میزان فرایند هیدرولیز با DE-Value بیان می گردد اگر هیدرولیز کامل باشد این شاخص یک و اگر نشاسته خالص باشد این شاخص صفر می باشد. محصول با شاخص DE در محدوده 6 تا 20 را مالتودکسترین می نامند. محدوده 20 تا 91 به شریت یا Syrup موسوم است مثلا در مورد نشاسته ذرت به Corn Syrup موسوم می باشد . محدوده 92 تا 99 به Total Sugar و به شاخص 100 گلوکز (دکستروز) می گویند که البته برای تهیه فرم خالص آن باید فروکتوز با روش تبادل یونی یا Ion Exchange جدا سازی نمود. (Niro, 2014)
این محصول براحتی در آب حل می شود و اثر قهوه ای نمودن کمتری نسبت به شربت گلوکز دارد. این کالا هم بصورت پودری و هم بصورت مایع وجود دارد. (Cargill, 2014)

مشخصات محصول
عامل حجم دهنده عامل حجم دهنده
عامل براق کننده عامل براق کننده