شیرینی و شکلات

شرکت احیا جاده ابریشم به منظور پشتیبانی فنی وارائه اطلاعات تخصصی به مشتریان،تولید کنندگان و ...

فیلتر بر اساس ویژگی ها
اخیرا خریداری شده توسط
امولسیفایر: امولسیفایر

آگار آگار

0/00 (تومان) ريال

اسید سدیم پیرو فسفات

0/00 (تومان) ريال

تری سدیم سیترات

0/00 (تومان) ريال

زانتان گام

0/00 (تومان) ريال

سی ام سی

0/00 (تومان) ريال

گلیسیرین

0/00 (تومان) ريال

گوارگام

0/00 (تومان) ريال

لاکتات سدیم

0/00 (تومان) ريال

لسیتین

0/00 (تومان) ريال

مونو گلیسیرید

0/00 (تومان) ريال

کاراگینان

0/00 (تومان) ريال

کنجاک گام

0/00 (تومان) ريال