Polar Bear

 
Cargill

گروه Cargill یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان صنعت غذایی جهان است که فعالیت خود را از سال 1865 در زمینه ی صنایع غذایی و کشاورزی آغاز کرده است. نشاسته ها و انواع اصلاح شده آن ها، نمونه ای از صدها محصول تولیدی این شرکتند که در تمام دنیا، از بهترینها به شمار می آیند. 

شرکت جاده ی ابریشم، نمایندگی واردات انواع نشاسته و بعضی محصولات دیگر شرکت Cargill را بر عهده دارد.